cippe2015上海石化展商名录
返回官网首页 >cippe2015上海石化展商名录English
cippe2015上海石化展商名录
第七届cippe上海参展商名录
展位号                     公司名称            

展位号 公司名称 参展产品或技术
W1685 国际船舶海工网
W1726 中国化工设备网
W1727 中国隔膜泵网 泵业网
W1729 星球国际资讯/中国仪器仪表商情网
W1730 中国气体网
W1731 泵阀资源
W1732 QC检测仪器
cippe2015上海石化展商名录