LOCATION :Home> Contact Us
Contact Us
Beijing Zhenwei Exhibition Co.,Ltd
Address:Zhenwei Exhibition Building, Building III13, International Enterprise Avenue, Yard 1, Jinghai 5th Road, Tongzhou District, Beijing
Tel:010-56176947
Fax:010-56176998
Postal/Zip Code:101111
Contact:Wang Hongjie
cippe@zhenweiexpo.com
Sales Team
 • Sophia Bai

   

   
  Tel:+86-10-56176936
   
  Mobile:13810352949
   
  bhx@zhenweiexpo.com
 • Qingxia Zhang

   

   
  Tel:+86-10-56176949
   
  Mobile:13261664569
   
  zqx@zhenweiexpo.com
 • Paul Wong

   

   
  Tel:+86-10-5617 6951
   
  Mobile:13810518747
   
  wjl@zhenweiexpo.com
 • Defeng Fu

   

   
  Tel:+86-10-56176938
   
  Mobile:13501348096
   
  fdf@zhenweiexpo.com
 • Xuexian Zhang

   

   
  Tel:+86-10-56176935
   
  Mobile:13693654473
   
  zpf@zhenweiexpo.com
 • Alice

   

   
  Tel:+86-10-56176948
   
  Mobile:18310329093
   
  gwy@zhenweiexpo.com
 • Wangyanfang

   

   
  Tel:+86-10-56176937
   
  Mobile:15801531164
   
  wyf@zhenweiexpo.com
 • Liu Di

   

   
  Tel:+86-10-50917060
   
  Mobile:152 6983 9993
   
  ld@zhenweiexpo.com
 • Fiona

   

   
  Tel:+86-10-56176934
   
  Mobile:13811785266
   
  zff@zhenweiexpo.com
 • Burgess

   

   
  Tel:+86-10-5617 6942
   
  Mobile:152 0132 0028
   
  lizhi@zhenweiexpo.com
 • Nikita

   

   
  Tel:+86-10-5617 6928
   
  Mobile:156 0056 6111
   
  sunbin@zhenweiexpo.com
 • MOLLY

   

   
  Tel:+86-10-56176922
   
  Mobile:13911699059
   
  xhy@zhenweiexpo.com
 • Hao Zhang

   

   
  Tel:+86-10-56176963
   
  Mobile:13521920416
   
  zhanghao@zhenweiexpo.com
 • cathy

   

   
  Tel:+86-10-56176984
   
  Mobile:13718632874
   
  zcy@zhenweiexpo.com
 • James Chen

   

   
  Tel:+86-10-50815756
   
  Mobile:13611187110
   
  ck@zhenweiexpo.com
 • Duke Zhang

   

   
  Tel:+86-10-56176930
   
  Mobile:13611176718
   
  zt@zhenweiexpo.com
 • Peter

   

   
  Tel:+86-10-56176927
   
  Mobile:13520400007
   
  peter@zhenweiexpo.com
 • Blake

   

   
  Tel:+86-10-56176921
   
  Mobile:13681072994
   
  gl@zhenweiexpo.com
 • Wei Dian

   

   
  Tel:+86-10-50917070
   
  Mobile:13671034414
   
  dianwei@zhenweiexpo.com
 • Helen Zhang

   

   
  Tel:+86-10-56176933
   
  Mobile:15801637829
   
  ztt@zhenweiexpo.com
 • Kathie Tong

   

   
  Tel:+86-10-56176967
   
  Mobile:13521063550
   
  tongliying@zhenweiexpo.com
 • Maria wang

   

   
  Tel:+86-10-50815750
   
  Mobile:13436635013
   
  qax@zhenweiexpo.com
Media Cooperation Consulting
 • Hong Lu

   

   
  Tel:+86-10-50917054
   
  Mobile:13439394661
   
  luhong@zhenweiexpo.com